House of Europe у Дніпрі
25–26 березня у будівлі Центру сучасної культури у Дніпрі відкриється поп-ап хаб House of Europe — тимчасовий простір, який створюється у регіонах, щоб розповісти містянам більше про європейські можливості та проєкти.

Зосереджується діяльність хабу на креативних індустріях, медіа, медицині, освіті, роботі з молоддю, темі інновацій та соціального підприємництва. В рамках поп-ап хабу у Дніпрі проводитимуться воркшопи, кінопокази, концерти, лекції, вечірки та дискусії. У Центрі сучасної культури з'явиться інформаційний стенд House of Europe із бібліотекою і лаунж зоною. Протягом місяця представники організації розповідатимуть відвідувачам про можливості: у хабі можна дізнатися про гранти, програми й навчитися подавати заявки.

Кульмінацією поп-ап хабу буде Фестиваль House of Europe (http://bit.ly/3eSgvZi), що відбудеться 15-16 травня. Це міжнародна конференція для стартапів у креативних індустріях України та ЄС. Засновники стартапів, куратори, архітектори, дизайнери, видавці, режисери та урбаністи розповідатимуть про власний досвід, інновації, сучасні тенденції, особливості розвитку індустрій в Україні та взаємодію з європейськими інституціями.

Детальну програму поп-ап хабу та Фестивалю ми оголосимо наприкінці лютого. Події в рамках хабу проходитимуть до 16 травня включно.

Усі заходи будуть безкоштовними, а до деяких можна буде долучитися онлайн.

Адреса: Крутогірний узвіз, 21а.
Більше про поп-ап хаб: http://bit.ly/39pOYz7
________________________
Центр сучасної культури у Дніпрі — це культурна інституція міжнародного рівня, де поєднуються нові технології, медіа, сучасне мистецтво та неформальна освіта. Незабаром тут функціонуватимуть декілька публічних просторів: галерея, медіа-зона, сучасна бібліотека, коворкінг, івент-простір, лекторій, офіси для інших культурних інституцій, майстерні та кафе.

House of Europe — програма Європейського Cоюзу, створена для підтримки професійного та творчого обміну між українцями та їхніми колегами в країнах ЄС. House of Europe фінансує стажування, навчальні подорожі, резиденції, розвиток інфраструктури та культурні ініціативи української молоді. Щороку організація обирає нового регіонального партнера У 2020 році партнером Дому Європи була Платформа взаємодій «Простір» у Рівному.

ENG
On March 25-26 Dnipro Center for Contemporary Culture will inaugurate the House of Europe pop-up hub – a temporary space created in the regions to help local residents discover more about opportunities and projects in Europe.

The hub focuses on creative industries, media, health care, education, youth work, innovations and social entrepreneurship. As part of the pop-up hub in Dnipro, there will be workshops, film viewings, concerts, lectures, discussions and entertainment. House of Europe information booth will be installed at the Dnipro Center for Contemporary Culture, along with a library and a lounge. During one month, the organization's representatives will be telling visitors about the opportunities: the hub will offer information about grants, programs and application procedures.

The pop-up hub will culminate with the House of Europe Festival (http://bit.ly/3eSgvZi) scheduled for May 15th and 16th. This is an international conference for startups involved in the creative industries of Ukraine and the EU. Startup founders, curators, architects, designers, publishers, film directors and urbanists will share their experiences and talk about innovations, modern trends, Ukraine-specific industry developments and interactions with European institutions.

We will announce a detailed pop-up hub and Festival schedule at the end of February. The events making part of the hub program will be held till May 16th inclusive.

All events will be free of charge, some will be available online.

Address: 21a Krutohirnyi uzviz.
More about pop-up hub: http://bit.ly/39pOYz7
________________________
Dnipro Center for Contemporary Culture is an international level cultural institution combining new technologies, media, contemporary art and informal education. Soon it will accommodate a number of public spaces: gallery, media zone, contemporary library, coworking space, event space, lecture hall, offices for other cultural institutions, workshops and café.

House of Europe is a program created by the European Union to support professional and creative exchange between Ukrainians and their EU colleagues. The House of Europe finances internships, educational trips, residencies, infrastructure development initiatives and cultural initiatives of the Ukrainian youth. Each year the organization selects a new regional partner. In 2020 the House of Europe partnered with "Prostir" Interaction Platform from Rivne.

Сторінка події на Facebook